Zakonska regulativa


Rad strukovnog udruzenja oslanja se na niz zakonskih propisa koji definišu status tradicionalne medicine i status terapeuta.

  1. Pravilnik o tradicionalnoj medicini (pdf) – tradicionalna medicina je u Srbiji regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine
  2. Postupak za izdavanje dozvole za rad (pdf) – za zdravstvene radnike
  3. Pravilnik o registru aromaterapeuta i praktičara (pdf) – nakon obavljene edukacije, Udruženje izdaje dve vrste sertifikata, jedan o primeni metode u svrhu dijagnostike i terapeutike i jedan o primeni metode u unapređenju zdravlja
  4. Uslovi za upis u registar aromaterapeuta (pdf)
  5. Prijava za upis u registar aromaterapeuta i praktičara aromaterapije (pdf)
  6. Etički kodeks i kodeks kompetencije (pdf) – svrha ovog kodeksa je da ustanovi i održi standarde prakse praktičara aromaterapije i da doprinese razvoju aromaterapije kao metode.