O Nama


o nama

Aroma Tea - strukovno udruženje za promociju i razvoj profesionalne aromaterapije, ima zadatak da afirmiše i unapredi aromaterapiju kao holistički i filozofski pristup čoveku i njegovom zdravlju. Strukovno udruženje obavlja kontinuiranu edukaciju i izdaje sertifikat sa ciljem dobijanja licence za rad.

U skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, u okviru Srpskog lekarskog društva 2013. godine osnovana je sekcija za tradicionalnu medicinu, te definisan status 18 priznatih pravaca tradicionalne medicine. Takođe, za svaku od njih je ugovorom o saradnji definisano strukovno udruženje kao vrhovno tijelo za određenu granu tradicionalne medicine koje je time opunomoćeno da daje edukaciju iz date oblasti, te da izdaje sertifikat neophodan za dobijanje licence za rad. 

U tom smislu, Aroma Tea, kao strukovno udruženje za aromaterapiju, pruža obe te usluge, te mnoge druge u skladu sa našom misijom i vizijom definisanima u statutu udruženja.