MEDICINSKA AROMATERAPIJA 

        14.10.-24.12.2017.

     

          Aromatherapy

Edukacija u oblasti aromaterapije:

1. MEDICINSKA AROMATERAPIJA -plan i program namenjen zdravstvenim radnicima 

Nakon završene edukacije ( osnovni nivo + napredni nivo ) zdravstveni radnici stiču uslove za bavljenje aromaterapijom u delu dijagnostike i terapije shodno kompetenciji svog formalnog obrazovanja. Upisuju se u Registar praktičara tradicionalnih metoda i novih holističkih pristupa profesionalnih udruženja (Quanttes i Aroma Tea). Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo zdravlja.

2. AROMAPRAKTIČARI I SAVETNICI- plan I program namenjen svim zainteresovanim polaznicima  iznad 18 godina, koji će stečene veštine I znanja da koriste za poboljšanje I očuvanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) I blagostanja (wellbeing /https://alfiega.rs//

Programski savet Centra za edukaciju  Accademia integrativa, udruženju Quanttes, usvojio je predlog organizovanja edukacije u oblasti aromaterapije, na osnovu Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji  sa Strukovnim udruženjem za razvoj profesionalne aromaterapije Aroma Tea I sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih, ALFIEGA Institut.

KURS

MEDICINSKA AROMATERAPIJA 

Untitled

Kurs je namenjen svim zdravstvenim radnicima. 

    Osnovni nivo – početak 14.10.2017.

              Rukovodilac teorijske nastave: Prof. Dr sci.med. Isidora Milanović

              Rukovodilac praktične nastave: Mr sci. Med. Biljana Maksimović;

AKREDITACIJA:  Zbirna tabela Lekarske komore, januar 2017: r.br.58;  A-1-192/17. 

                   Broj bodova: predavači 14, polaznici 7 .                                        

          Napredni nivo-početak 09.12.2017

Rukovodilac teorijske nastave: Prof. Dr sci.med. Isidora Milanović

Rukovodilac praktične nastave: Mr sci. Med. Biljana Maksimović;

AKREDITACIJA U TOKU

Nastava se održava po sistemu vikend-seminara

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Kotizacija: 78 000,00 dinara 

* Mogućnost odloženog plaćanja: sedam rata (po 13 000 dinara) do kraja održavanja kursa.

 

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36,

 ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za  kurs medicinske aromaterapije.

Prijava u toku.

                 Prijavni list.

 

SPISAK PREDAVAČA

1. Prof.Dr sci.med. Isidora Milanović Srbija 

2. Dr.sci.med Sonja Miladinović Francuska 

3. Mr.sci.med Biljana Maksimović- BiH 

4. Dr.sci.med Tijana Popin Srbija 

5. Dr.sci. Vladimir Filipović Srbija 

6. Dr.bioloških nauka  Branka Šošić-Jurjević Srbija

7. Mr.ph Dagana Tešanović Srbija 

8. Mr.ph Gordana Ivanović Srbija 

9. Dipl.Nutricionista-dijetetičar-naturopata Zvezdana Ljubenković Srbija 

 

TEMATSKE CELINE

 1.

Aromatska medicina,Pravci aromaterapije 

 2.

 Metode uzgoja i prerada bilja, Uticaj staništa na kvalitet i hemijski sastav 

 3.

Metode ekstrakcije i kontrole kvaliteta ulja,Etarska ulja balkanskog pojasa 

  4. 

 Botanika etarskih ulja,Najvažnije botaničke vrste 

 5.

Aromaterapeutski proces-od anamneze do evaulacije 

 6.

Hemijska jedinjenja u etarskim uljima i njihova podela po grupama 

 7.

Farmakologija etarskih ulja,Farmakokinetika 

 8.

Apsorpcija etarskih ulja,Distribucija i eliminacija,Liberacija 

 9.

Farmakološko delovanje jedinjenja 

 10.

Toksikologija etarskih ulja,Toksična delovanja na organske sisteme 

 11.

Aromaterapija i GAPS 

 12.

Delovanje ulja crnog kima na nodozne promene u dojkama- prikaz 

 13.

Etarska ulja i njihovo delovanje na viruse, bakterije i gljivice, Aromatografija 

 14.

Hidroloterapija, Per os primena u svetu dijetoterapija, Farmakodinamika 

 15.

Oleaterapija 

 16.

Farmakološki efekti etarskog ulja ruzmarina nakon oralne primene –prikazni rad 

 17.

Izrada magistralnih formulacija sa etarskim uljima i biljnim uljima 

  18. 

 Dermalni preparati, Oralni preparati, Rektalni i vaginalni preparati

 19.

Primenjiva aromaterapija 

  20. 

 Skrivena epidemija: Ebstein-Barr  virus

  21. 

Istina o misterioznim bolestima 

 22.

 Primena konopljike (VItex agnus castus L.) u fitoaromaterapiji

 23.

 Primena tribulusa (Tribulus terrestris L.) u fitoaromaterapiji

 24.

Materia Medica etarskih ulja 

 25.

Psihologija i karakterologija etarskih mirisa 

 26.

 Aromamarketing